Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře potvrzujete a udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro statistické účely a vylepšování aplikace DarujRoušky.cz. Berete na vědomí, že aplikace o Vás bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:

  • jméno,
  • příjmení,
  • e-mail.

Tento souhlas je platný po dobu 7 let nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Berete na vědomí, že máte právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit elektronicky formou e-mailu,
  • požadovat po provozovateli aplikace, jaké osobní údaje o mně zpracovává,
  • požadovat po provozovateli aplikace vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u provozovateli aplikace přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po provozovateli aplikace výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na provozovatele aplikace nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní e-mail na provozovatele aplikace DarujRoušky.cz je pro výše uvedené admin@darujrousky.cz.